Voorwaartz gaat voortdurend na of er vergoedingen zijn die een bedrijf kan benutten voor taalscholing. Wanneer we een aantrekkelijke regeling tegenkomen wijzen we onze relaties hierop.

We faciliteren onze klanten subsidies te benutten. Velen maakten hiervan gebruik waardoor zij een belangrijk deel van de scholingskosten vergoed kregen.

We informeren ook u graag over de mogelijkheden.