Bedrijven kunnen voor hun werknemers in een aantal gevallen een beroep doen op subsidies voor scholing basisvaardigheden: taal, rekenen en digitale vaardigheid. Wij scannen de mogelijkheden, kennen de regelingen en attenderen u als klant of relatie hierop.

Voorwaartz  genereerde de afgelopen jaren voor een grote groep klanten subsidies die voortvloeien uit specifieke regelingen, CAO-afspraken of speciale fondsen. U krijgt zo een belangrijk deel van onze scholingskosten vergoed.

We faciliteren u subsidies te benutten, ondersteunen u om aan verplichtingen te voldoen en nemen u daar waar mogelijk werk uit handen.

Dit betekent dat wij

  • bij het afnemen van intakes rekening houden met subsidie-eisen;
  • onze projectadministratie afstemmen op de eisen die de subsidient stelt;
  • ervoor zorgen dat deelnemers de juiste, subsidie gebonden activiteiten uitvoeren;
  • u tijdens de uitvoering van het traject tussentijds informeren over de voortgang;
  • ervoor zorgen dat u steeds te maken heeft met één aanpreekpunt;
  • tijdens het traject zo nodig de contacten met de subsidient onderhouden;
  • zorgdragen voor de verantwoording richting de subsidient.

Wij gaan ervan uit dat wanneer wij in opdracht van u een aanvraag doen of deze faciliteren en deze toegekend wordt, wij de uitvoerende partij zijn.

We informeren u graag over de mogelijkheden.

Call Now Button