De afname

 • Incompany of op onze loccatie in Breda
 • In rustige setting
 • Persoonlijke aandacht voor de kandidaat
 • Digitaal of op papier
 • Maatwerk mogelijk

Soorten taaltoetsen

 • Intake
 • Leesvaardigheid
 • Luistervaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Spreekvaardigheid
 • Gespreksvaardigheid
 • Rekenvaardigheden
 • Assessments op maat

Verschillende taalniveaus

We bieden taaltoetsen aan binnen het Europees Referentiekader (ERK) en de F-niveaus binnen de referentieniveaus van Meijerink.

 • A1, A2, B1, B2, C1, C2
 • 1F, 2F, 3F, 4F

Even overleggen? Uw taalniveau testen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We bekijken dan samen wat de mogelijkheden zijn!