Voor u is het, als werkgever, van belang dat al uw medewerkers, van de top van uw bedrijf tot en met de praktisch geschoolden, goed in het Nederlands aanspreekbaar zijn, duidelijk communiceren, goed met instructies omgaan, digitale communicatiemiddelen kunnen hanteren én zich vakinhoudelijk scholen. Dit is bijvoorbeeld nodig om de innovaties in uw bedrijf door te voeren.

Van professionals, medewerkers in de staf en het management wordt verwacht dat zij foutloos formuleren, rapportages schrijven die getoetst kunnen worden en dossiers opbouwen. Beheersing van andere talen kan noodzakelijk zijn.

Wij kunnen voor u trajecten taal op de werkvloer, taaltraining voor professionals, staf en management, trajecten andere talen (zakelijk Engels, Duits, Frans, Italiaans) en projecten die gericht zijn op taal, rekenen en digitale vaardigheid voor u verzorgen. Dit doen we incompany en op onze locatie in Breda.

Veel werkgevers hebben inmiddels ervaren dat een gebrek aan taalvaardigheid op de werkvloer verborgen blijft totdat er nieuwe werkwijzen ingevoerd worden. Medewerkers blijken dan onvoldoende zelfstandig te functioneren of zakken (herhaaldelijk) voor examens. Dit geldt voor moedertaalsprekers en voor anderstaligen.

In cijfers.

Uit een analyse van een steekproef van 400 intakes die Voorwaartz Taaltraining – Coaching B.V. afnam bij bedrijven en organisaties blijkt dat:

 • 33% van de werknemers niet functioneel geletterd is; 1/3e deel daarvan is moedertaalspreker;
 • 34% van de medewerkers functioneel geletterd is, maar niet op het niveau startkwalificatie; 2/3e deel daarvan is moedertaalspreker;
 • 33% van de medewerkers de taal op het niveau startkwalificatie beheerst.

Deze cijfers bevestigen onderzoek waaruit blijkt dat er binnen bedrijven een grote groep werknemers is die de Nederlandse taal onvoldoende machtig is om duurzaam inzetbaar te zijn. Niet in uw bedrijf en elders evenmin.

De uitvoering van (grotere) taaltrajecten heeft impact op uw organisatie. U krijgt te maken met verwachtingen van uw medewerkers en zaken als ‘planning’ en ‘draagvlak’. U kunt hiervoor onze 7 tips benutten die we formuleerden op basis van jarenlange ervaring bij een breed scala aan klanten. Van professionals, medewerkers in de staf en het management wordt verwacht dat zij vaardig zijn in formuleren, rapporteren en dossiers opbouwen.

Ook beheersing van andere talen kan noodzakelijk zijn. Wij informeren u graag over taaltraining voor professionals, staf en management en trajecten andere talen (zakelijk Engels, Duits, Frans, Italiaans). We zijn op de hoogte van subsidies die voor onze trajecten beschikbaar zijn en helpen u om deze middelen te genereren. U krijgt van ons steeds maatwerk, we werken planmatig en afspraak is afspraak. Voorwaartz voert de keurmerken Blik op Werk en NRTO.

Onze werkwijze

Voorwaartz kan de taalvaardigheid én de taalleerbaarheid van al uw werknemer(s) vaststellen. Zo wordt duidelijk of een werknemer voldoende in huis heeft om binnen uw bedrijf te functioneren en een opleiding met succes te volgen. Als de taal-, reken- en/of digitale vaardigheden van een kandidaat onvoldoende zijn kunnen wij een traject aanbieden.

U weet vooraf welk perspectief de kandidaten hebben en u wordt tussentijds geïnformeerd over voortgang en resultaten. Zo heeft u de gevraagde gegevens op papier en komt u niet voor verrassingen te staan. Kort samengevat zetten wij, of het nu gaat om een klein of groter traject, de volgende stappen:

Incompany-kennismaking

1. Kennismaking

 • U geeft bij ons aan wat uw vraag, probleem of doel is; wij luisteren en geven informatie over kansen en mogelijkheden;

 • Wij doen voor u een subsidiecheck.

Incompany-Intake

2. Intake

 • Wij bepalen voor u het startniveau van uw werknemers en stellen hun taalleerbaarheid, en eventueel hun motivatie en ambitie voor u vast;

 • U ontvangt de resultaten.

Incompany-Projectontwerp

3. Projectontwerp

 • Op basis van de resultaten van de intake geven wij u aan of de door u beoogde doelen haalbaar zijn, via welke weg en op welke termijn;

 • U krijgt inzicht in de samen te stellen niveaugroepen en het projectontwerp;

 • U ontvangt een offerte met daarin een voorstel voor de aanpak, randvoorwaarden en kosten.

Incompany-Uitvoering

4. Uitvoering

 • Na eventuele wijziging en accordering van de offerte voeren we de gemaakte afspraken uit;

 • Uw medewerkers krijgen na afloop van het traject een certificaat.

Call Now Button