Tel mee voor taal

Tel mee met Taal is een actieprogramma van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS en is gericht op ophoging van basisvaardigheden. Werkgevers kunnen tot 67% van de kosten voor onze trajecten taal, rekenen en digitale vaardigheden voor werknemers vergoed krijgen.

Voorwaartz is vanaf het begin betrokken bij de regeling Tel mee met Taal en speelde een rol bij de evaluatie van de pilots die aan deze regeling voorafgingen.

Tot nu toe zijn alle aanvragen Tel mee met Taal die we in opdracht van bedrijven indienden gehonoreerd.

Als u een beroep op ons doet zorgen wij ervoor dat

 • de intake van uw werknemers is afgestemd op de subsidie-eisen;
 • u voordat wij de aanvraag doen, er zicht op heeft of uw werknemers binnen de criteria van de regeling vallen;
 • wij de aanvraag voor u formuleren;
 • uw aanvraag tijdig door ons wordt ingediend;
 • onze projectadministratie ingericht is overeenkomstig de eisen die de regeling Tel mee met Taal stelt;
 • wij u, als u dat wenst, vertegenwoordigen bij activiteiten die verplicht gesteld worden vanuit de regeling;
 • de deelnemers de juiste subsidie gebonden activiteiten uitvoeren;
 • wij u tijdens de uitvoering van het traject tussentijds informeren over de voortgang;
 • wij ervoor zorgen dat u steeds te maken heeft met één aanpreekpunt;
 • wij tijdens het traject voor u de contacten met de subsidient onderhouden;
 • de subsidient de juiste verantwoordingsgegevens ontvangt.

Wij gaan ervan uit dat wanneer de aanvraag die wij in opdracht van u verzorgen toegekend wordt, wij de uitvoerende partij zijn.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Wilt u teruggebeld worden om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken, laat dan hier uw gegevens achter. U wordt dan door een van onze collega’s teruggebeld.

Naam *
Bedrijf *
Telefoon *
Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van de auto.

Call Now Button