Taal op de werkvloer

Voor u is het, als werkgever, van belang dat al uw medewerkers, óók de praktisch geschoolden, goed in het Nederlands aanspreekbaar zijn, duidelijk communiceren, goed met instructies omgaan, digitale communicatiemiddelen juist hanteren én zich vakinhoudelijk scholen. Dit is bijvoorbeeld nodig om de innovaties in uw bedrijf door te voeren.

Uw werknemers moeten hiervoor de Nederlandse taal goed beheersen en vaak ook over reken- en tabletvaardigheden beschikken. Niet al uw werknemers zullen meteen staan te springen om weer de schoolbanken in te gaan. Toch zult u dit, met het oog op de ontwikkeling van uw bedrijf én duurzaam inzetbare medewerkers, noodzakelijk vinden. U wordt door ons geholpen bij het genereren van draagvlak, de organisatie van uw trajecten en we helpen u om nut en noodzaak van een traject duidelijk te maken aan uw mensen op de werkvloer. We formuleerden hiertoe onder andere Taal. Een bouwsteen voor duurzame inzetbaarheid, 7 tips van Voorwaartz en u kunt het filmpje Taal op de werkvloer benutten. We denken graag met u mee over hoe u bijvoorbeeld voorlichting geeft binnen uw bedrijf en leidinggevenden en de ondernemingsraad betrekt.

Call Now Button