Over Voorwaartz

‘Voorwaartz’ staat voor de richting die we met onze klanten, cursisten en relaties willen gaan. Taaltraining en Coaching is onze specialiteit waarmee we mensen ondersteunen een stap Voorwaartz te zetten. Ontwikkeling van mogelijkheden die mensen hebben en het benutten van taal als bindende factor tussen mensen staat bij ons centraal.

Wij zijn actief van werkvloer tot in de bestuurskamer.

We verzorgen trainingen Nederlands als tweede taal (NT2), taalvaardigheidstrajecten voor individuele medewerkers, groepstrainingen en we ontwerpen en leiden projecten gericht op taalvaardigheid en effectieve communicatie.

Voorwaartz docenten, trainers en adviseurs hebben jaren lange ervaring, zijn gekwalificeerd, kennen de praktijk, hebben hart voor hun vak, zijn betrokken en weten wat werkt. Onze aanpak is er steeds op gericht dat mensen (hun tweede) taal zo goed mogelijk benutten om goed te functioneren, zich te ontwikkelen en om contacten met anderen te leggen en te onderhouden.

Om vaardig te worden in een nieuwe taal vinden wij het belangrijk om fouten te mogen maken, successen te ervaren en zelfvertrouwen op te bouwen. Onze werkwijzen zijn hier op gebaseerd en we zorgen ervoor dat cursisten nieuw verworven vaardigheden zo vlot mogelijk ‘buiten’, in de praktijk, toepassen. Zo helpen we hen om snel beter te communiceren en te functioneren binnen een bedrijf, organisatie én ‘thuis’.

Onze aanpak is maatwerk.

We pakken geen standaardmethodiek van de plank maar baseren voorstellen en keuzes op persoonlijke behoeftes en mogelijkheden van mensen. Wanneer dat de voorkeur heeft verzorgen we delen van cursussen op afstand.
We garanderen dat een training of cursus altijd doorgaat, ongeacht het aantal deelnemers.

Trajecten ontwerpen we na een intake. We maken afspraken over doelen, inhoud, vormgeving, duur en kosten. We monitoren vooruitgang en resultaten nauwkeurig en nemen erkende toetsen af. In een aantal gevallen ontwikkelen we die zelf. We werken hiertoe samen met bureau ICE.
Klanten ervaren Voorwaartz als bereikbaar, flexibel, deskundig, praktisch en resultaatgericht.