U kunt een beroep op ons doen om aan de ‘taaleis pedagogisch’ medewerker te voldoen. Professionals, staffunctionarissen en managers in de kinderopvang kunnen bij ons vaardiger worden in het schrijven van verschillende soorten teksten.

Pedagogisch medewerkers, ook invalkrachten en medewerkers op tijdelijke basis, moeten per 1 januari 2023 minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben. Voor de functie van pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie in de G37 en G86 gemeenten geldt deze eis met ingang van 1 augustus 2017 en in de overige gemeenten vanaf 1 augustus 2019. Daarbij geldt als aanvullende eis voor de functie van pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie een diploma of certificaat waaruit blijkt dat het taalniveau Nederlands op niveau 3F/2B ligt voor lezen.

U kunt een beroep op ons doen om aan deze eisen te voldoen. Wij verzorgen middels onze aanpak Taalvaardig! toetsen en scholingstrajecten. Taalvaardig! scoort in de Kieswijzer Taalcursussen pedagogische medewerkers in voorschoolse voorzieningen (2016, Sardes, in opdracht van OCW) de maximumscore van 3 x 3 sterren.

De taaleis is één aspect van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast wordt er steeds meer vanuit gegaan dat professionals, staffunctionarissen en managers rapportages schrijven die juridisch getoetst kunnen worden, dossiers op kunnen bouwen en professioneel kunnen formuleren in verschillende contexten. U of uw medewerkers kunt/kunnen bij ons deelnemen aan taaltraining voor professionals, staf en management en aan individuele trajecten. We verzorgen trajecten, cursussen en trainingen in-company en op onze locatie in Breda. We faciliteren bedrijven en organisatie subsidies te benutten. Wij informeren u en de HR-medewerker van uw bedrijf graag over onze mogelijkheden.

Call Now Button