Een voorbeeld van een taaltraject van Voorwaartz: Nederlands op de werkvloer bij Perfetti Van Melle

Onze werkwijze

Incompany-kennismaking

1. Kennismaking

 • Probleem in kaart brengen
 • Doelen bepalen
 • Subsidie Check

Voordat we advies kunnen geven, mee kunnen denken en een gedegen offerte kunnen uitbrengen, willen we u graag leren kennen. Waarom wilt u een taaltraining inzetten? Wat zijn uw doelen? Zijn er (bij-)scholingsplannen? Zijn er subsidiemogelijkheden binnen uw branche? Wanneer is een taaltraject voor u geslaagd?

Door met elkaar in gesprek te gaan, ontwerpen we een concept-projectplan. Dit wordt pas definitief na de volgende fase: de intake. Want pas dan hebben we een helder beeld van de mogelijkheden.

Incompany-Intake

2. Intake

 • Startniveau bepalen
 • Leerbaarheid vaststellen
 • Motivatie en inzet meten

De medewerkers die geschoold moeten worden voeren een gesprek met een van onze medewerkers en maken een aantal (gecertificeerde) toetsen. Welke toetsen we afnemen gaat in overleg, maar over het algemeen zijn dit de taalvaardigheden spreken/gesprekken voeren, schrijven en lezen. Daarnaast is een taalleerbaarheidstoets van belang; hiermee zien we in hoeverre een medewerker in staat is nieuwe stof tot zich te nemen en toe te passen. Ook brengen we tijdens het gesprek de motivatie, opleidingsachtergrond en eventuele wensen van de medewerker in kaart.

Incompany-Projectontwerp

3. Projectontwerp

 • Doelen bijstellen
 • Groepsvorming
 • Offereren

Nu we weten wat voor vlees we in de kuip hebben, kunnen we bekijken of de eerder gestelde doelen haalbaar zijn. Zo niet (of wie weet kunnen we wel een stapje verder komen!) worden deze bijgesteld. We maken eventuele groepen zo homogeen mogelijk, wat betekent dat het rendement het hoogste is bij groepen zonder of met kleine niveauverschillen. We stellen de duur van het traject vast en maken globale afspraken omtrent de praktische afwikkeling.

Uiteraard hoort hier een offerte bij. Na akkoord kan er gestart worden!

Incompany-Uitvoering

4. Uitvoering

 • Taalles
 • (Tussentijds) evalueren
 • Toetsing en afsluiting

Na een gedegen voorbereiding en meer gedetailleerde afspraken omtrent lesdata en -tijden start het taaltraject. De lessen worden gegeven door ervaren docenten met een onderwijsbevoegdheid.
Indien gewenst sturen we na elke les een korte terugkoppeling. Tussentijds wordt er geëvalueerd, houden we contact met leidinggevenden en kijken we welke medewerker extra aandacht of juist meer uitdaging nodig heeft. Na afloop wordt er getoetst en ontvangen de medewerkers een certificaat. Indien een vervolg gewenst is, herhalen we het proces in afgeslankte vorm vanaf stap 3.

Call Now Button